Trefelling Fana-Åsane-Bergen
Bergen Vest-Trefellin

    Gratis befaring

Kort ventetid

Trefelling krever rett verktøy og erfaring for en trygg og forsvarlig felling av treet uten uhell. Vi har rett erfaring, utstyr og kompetanse for all type trefelling i Bergen og omegn.

Inkludert ansvar og skadeforsikring

Trefelling er den praktiske utførelsen av hogst eller tømmeruttak i skogbruket. Trefelling gjøres med motorsag, håndsag, hogstmaskin og andre verktøy.


Vi kan også ta på oss annet arbeid i høyden der spesielle sikkerhetsanstaltninger kreves. Bytte av takstein, rensing av takrenner, montering og innspeksjon på vanskelige steder, vedlikehold, feste av antenner, reperasjon av skorsteiner og andre tjenester er også noe vi kan tilby etter nærmere forespørsel.

Kjell Cato Eriksen har bla bakgrunn fra offshoreindustrien og er SOFT-Sertifisert for sikkert arbeid i høyden. Med erfaring fra tilkomstteknikk og senere spesialiesering på trefelling har Vest-Trefelling opparbeidet et godt rykte, hyggelig kundeservice og mange anbefalinger.  Vi har per dags dato ikke hatt noen uhell.

- Kjell Cato Eriksen, daglig leder -

Opphavsrett © Vest-Trefelling.no 2014-2019.